Biri Slide mı Dedi?
October 30, 2012 – 5:51 am | Yorum Yok

Erken ölümler her zaman sarsıcı olsa da, rock ‘n’ roll tarihindeki erken ölümler, sarsıcı olmaktan çok daha öte şekilde anlamlandırılmıştır. Ne de olsa popüler müzik tarihi, ilk rock starlarına 60’lı yıllarda (yani bir rock star  …

Devamini Oku »
1001 album

‘dinlememiz gereken’ 1001 albüm üzerine notlar

Tree of Rock

Rock müziğin genetik haritası üzerine mixtape’ler

yazılar

yayımlanmış, yayımlanamamış yazılar

Ford ve ‘Foucault vs. Last.Fm’
September 16, 2009 – 8:17 am | No Comment
Ford ve ‘Foucault vs. Last.Fm’

B?y?k gitarist Robben Ford‘un son alb?m? Soul On Ten‘den bir par?a ile yeni alb?mler serisine devam ediyorum. Canl? kay?tlardan olu?an alb?m Ford’un fusion, blues, rock, funk gibi vazge?emedi?i ‘genre’lar?n bir toplamas? gibi olmu? desek yan?lm?? …

Pes Seslerden Bir G?kku?a??*
July 11, 2009 – 8:20 am | No Comment
Pes Seslerden Bir G?kku?a??*

* Bu yaz? Milliyet Sanat Temmuz 2009 say?s?nda yay?mlanm??t?r.
Ya?ayan m?zik efsanelerinin bir araya gelerek olu?turduklar? topluluklar, m?zik d?nyas?n?n en heyecan verici projeleri olarak de?erlendirilir. Ancak itiraf etmek gerekir ki, ka??t ?zerinde kusursuz olaca?? tahmin edilen …

Naif Bir F?rt?na: Neko Case
June 6, 2009 – 6:28 am | No Comment
Naif Bir F?rt?na: Neko Case

Joan Baez?in folk esintileri, Patti Smith?in f?rt?nal? sesi, Nick Drake misali bir do?a a?k?… Neko Case, bu ?? g??l? niteli?in 2000?lerdeki yans?mas? dersek abartm?? olmay?z.
Pop?ler m?zik sahnesinde 30 y?l? a?an bir s?redir devam eden ? …

Sanat ?ben?im !*
May 9, 2009 – 3:29 pm | No Comment
Sanat ?ben?im !*

?nl? Frans?z yazar Gustave Flaubert, belki kendisinden de ?nl? roman? ?Madame Bovary?i yay?mlad???nda 36 ya??ndayd?. Flaubert?in ?alkant?l? ya?ant?s?, hayat? boyunca pe?ini b?rakmayan hastal??? ve ya?ad??? d?nemin ?artlar?; hem Flaubert?in k?t?mser ve mizantropik ki?ili?inin hem de …

hala Dylan
May 1, 2009 – 7:48 pm | One Comment
hala Dylan

70’ine yakla??yor Dylan. ?imdiye kadar hakk?nda neler s?ylenmi?, neler ?izilmi?, ne tezler yaz?lm??, ne konferanslar verilmi? bahsetmeye gerek yok. Bob Dylan demek yetiyor bu adam i?in. 2006’da Modern Times 1 numara olmu?tu, yani ’76da onu …

Frusciante Empyrean’da*
April 27, 2009 – 3:32 am | No Comment
Frusciante Empyrean’da*

Otuz y?la yakla?an ge?mi?iyle hemen hemen her t?rden m?zik dinleyicisinin bir ?ekilde a?ina oldu?u bir topluluk Red Hot Chili Peppers. Dolay?s?yla pop?lerli?i ?zg?n kalmay? ba?ararak yakalayan ender ?rneklerden. Bu ba?ar?da elbette toplulu?un kurucu ?yeleri Anthony …

atoms for peace*
April 4, 2009 – 2:46 pm | No Comment

“peel all of your layers off
i want to eat your artichoke heart”
*thom yorke – the eraser (2006) – track6